Tietosuoja

Päivitetty 24.4.2024

Nelipyörä Oy:n autokaupan asiakasrekisterin tietosuojainformaatio

Nelipyörä Oy:n asiakasrekisterissä hallinnoidaan tietoja auton hankkineista, tarjouspyynnön jättäneistä, vaihtoautoa tarjonneista tai huollossamme asioineista asiakkaista. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on toimintaamme liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan kanssa tehty sopimus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu Nelipyörän oikeutettuun etuun. 

Asiakastietojen rekisterinpitäjänä toimii Nelipyörä Oy, Myyntimiehenkatu 4, 15700 Lahti.

Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta

Nelipyörä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Keräämme tietoja esim. seuraavista henkilötietoryhmistä; yhteystiedot, ajoneuvon rekisterinumero, asiakastapahtumatiedot sekä sopimus- ja tuotetiedot, rekisteröidyn antamat suostumukset. Keräämme tietoja myös verkkokäyttäytymisestä ja teknisistä tunnistautumistiedoista.

Katso tarkemmin

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi

Käytämme autokaupan asiakasrekisterissä olevia henkilötietojasi autoliikkeen asiakassuhteen hoitamiseen, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään, sekä palveluiden käytön seurantaan, liiketoimintamme kehittämiseen, riskienhallintaan ja väärinkäytösten estämiseen.

Autokaupan asiakasrekisterissä käsitellään esim. auton hankintaan, vaihtoon, rahoitukseen, vakuuttamiseen tai rekisteröimiseen tarvittavia henkilötietoja. Jälkimarkkinoinnissa käsittelemme henkilötietojasi esim. varaosamyynnin, auton huollon ja takuu- tai muun korjauksen, sekä katsastuksen yhteydessä. Ylläpidämme myös tietoja antamastasi markkinointisuostumuksesta tai –kiellosta.

Merkittävien käteissuoritusten yhteydessä joudumme pyytämään sinulta rahanpesulain mukaiset asiakkaan tuntemista koskevat tiedot. 

Suostumuksellasi voimme kontaktoida sinua kaupallisessa tarkoituksessa, lähettää sinulle suoramarkkinointia autokaupan palveluista ja tuotteista, sekä lähettää tapahtumakutsuja.

Katso tarkemmin

Mistä saamme henkilötietojasi

Autokaupan asiakasrekisterissä olevat henkilötietosi ovat pääosin sinun itsesi antamia tietoja auton hankinnan tai huoltotapahtuman yhteydessä. Olet voinut antaa myös suostumuksesi suoramarkkinointiin. Muista lähteistä saatavia tietoja, joita saatamme yhdistää käsiteltäviin henkilötietoihin, ovat esimerkiksi Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) ajoneuvotietorekisteristä saadut tiedot. Rahoitusyhtiöltä saamme tietoja hyväksytystä tai hylätystä rahoitushakemuksesta sekä vakuutusyhtiöltä saamme auton vakuutuksen liittyviä tietoja. Verkkosivujen kautta kerättyjen tietojen antaminen on vapaaehtoista

Mikäli autosi on takaisinkutsun kohteena, saamme listan kutsuttavista autoista joko automerkin maahantuojalta tai Trafilta.

Hankimme henkilötietoja suoramarkkinointia varten kaupallisilta toimijoilta, esim. Grano Diesel Oy, asiakasomistajarekisteristä sekä omasta asiakaskannastamme. Sinulla on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tekemällä ilmoitus rekisterinpitäjälle tietosuoja.hameenmaaatsok.fi (tietosuoja[dot]hameenmaa[at]sok[dot]fi).

Päivitämme muuttuneet nimi- ja yhteystiedot pyynnöstäsi. Tietosi päivittyvät myös tekemäsi tarjouspyynnön, tilauksen tai huollon ajanvarauksen yhteydessä. 

Katso tarkemmin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Autokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään auton tilaus- ja kauppasopimuksen, osamaksusopimuksen, huollon tai muun jälkimarkkinoinnin sopimuksen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi esimerkiksi kauppalaki, laki autovakuutuksista ja laki auton rekisteröinnistä velvoittaa meitä käsittelemään henkilötietojasi.

Suoramarkkinointia voimme lähettää sinulle antamasi suostumuksen perusteella.

Katso tarkemmin

Kuka käsittelee henkilötietojasi

Tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset Nelipyörä Oy:n sekä muiden S-ryhmän yritysten tai palveluntarjoajimme työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. Käsittelemme henkilötietoasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Luovutamme henkilötietojasi lakisääteisesti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille ja vakuutusyhtiöille. Luovutamme tietoa rahoitusyhtiölle osamaksurahoitusta varten, sekä toteutuneista uuden auton kaupoista automerkin maahantuojalle takuu- ja sopimusehtojen mukaisesti.

Lisäksi voimme luovuttaa tietoa S-ryhmän sisällä automyynnin tai huollon osamaksurahoituksen laskutusta ja Bonuksen maksamista varten.

Henkilötietojasi ei suoraan Nelipyörän toimesta siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Katso tarkemmin

Sinun oikeutesi

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tästä tietosuojainformaatiosta ja tarkemmin rekisterin tietosuojaselosteesta. https://hameenmaa.fi/nelipyora-oyn-autokaupan-asiakasrekisteri/

Sinulla on oikeus tutustua omiin tietoihisi. Helpoimmin teet sen tekemällä tietopyynnön sähköisellä verkkolomakkeellamme (linkki https://rekisteriotepyynto.s-kanava.fi/#/start/ ) tai pyytämällä tietojasi Nelipyörä Oy:stä. Voit oikaista virheellisiä ja puutteellisia asiakastietojasi ottamalla yhteyttä automyyntiimme tai huoltoon.

Sinulla on oikeus kieltää rekisterin tietojen perusteella tehtävä suoramarkkinointi.

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti sinun yksityiselämääsi.

Katso tarkemmin oikeuksistasi Autokaupan asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta. https://hameenmaa.fi/nelipyora-oyn-autokaupan-asiakasrekisteri/

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset sinulle ja miten henkilötietojasi suojataan

Suojaamme henkilötietojasi huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Autokaupan järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietojasi tietoturvallisesti. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietojasi muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötietosi joutuisivat vääriin käsiin, on mahdollista, kuten muissakin henkilötietoja käyttävissä palveluissa, että henkilöllisyytesi varastetaan. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja sinua lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme tietoja sinusta vähintään asiakassuhteen keston ajan. Poistamme kuitenkin säännöllisesti vanhentuneita tietoja. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta, sekä Nelipyörää velvoittavasta lainsäädännöstä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja, sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden ja päivittämään muuttuneet ja puutteelliset tietosi. 

Katso tarkemmin

Evästeet

Nelipyörän evästeinformaatio

Käytämme Nelipyörän verkkosivuilla evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Käytämme evästeitä muun muassa sivuston perustoiminnallisuuksien toteuttamiseen, palveluidemme käytön analysointiin ja kehittämiseen sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen.  

Mitä evästeet ovat? 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle verkkosivustoja käytettäessä. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivuillamme vierailevat eri selaimet. 

Evästeiden lisäksi käytämme evästeen kaltaista teknologiaa ”paikallista tallennustilaa” (eng. local storage) ja seurantakoodeja (kuten pikseleitä) vastaavanlaisten tunnisteiden tallentamiseen. Tässä informaatiossa evästeillä tarkoitetaan kaikkia evästettä vastaavia teknologioita. 

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi mistä käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä tuotenostoja käyttäjä on nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää sekä mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio. 

Mihin evästeitä käytetään? 

Hyödynnämme evästeitä palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa, kehittääksemme palveluitamme sekä mitataksemme markkinoinnin ja mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivulle. Voimme myös sisällyttää seurantakoodeja markkinointimateriaaliin selvittääksemme markkinointimateriaalin tavoittavuuden. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla. 

Käytämme evästeitä tuottaaksemme henkilökohtaisempia palveluita. Evästeiden avulla esimerkiksi chattimme toimivat ja osaamme suositella käyttäjille mahdollisesti kiinnostavia tuotteita. 

Käytämme evästeitä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Käyttäjälle voidaan esimerkiksi yhteistyökumppaniemme verkostoissa näyttää mainoksia sellaisista tuotteista, joita hän on selannut verkkosivullamme. 

Käytämme myös välttämättömiksi katsottavia evästeitä. Näiden evästeiden avulla muun muassa toteutamme käyttäjän pyytämiä palveluita, kuten varausten tekemisen, muistamme käyttäjän valintoja, kuten kielivalinnat ja evästeiden käyttöä koskevat valinnat, sekä varmistamme turvallisen asioinnin. 

Käyttäjää ei voida tunnistaa suoraan pelkkien evästeiden avulla Nelipyörän palveluissa. Jos käyttäjä esimerkiksi jättää nimellään yhteydenottopyynnön, voimme yhdistää evästeillä kerätyn tiedon käyttäjän antamiin yhteystietoihin. 

Verkkosivumme sisältävät ajoittain yhteistyökumppanien seurantakoodeja, jotka latautuvat yhteistyökumppanien palvelimilta. Seurantakoodeja hyödynnetään mainontaan ja markkinointiin ja ne auttavat meitä kehittämään tilastoja, kuinka usein mainosta klikataan ja kuinka usein se johti ostotapahtumaan meidän tai mainostajan sivuilla. 

Kolmansien osapuolten asettamat evästeet saattavat seurata käyttäjää yli Nelipyörän verkkosivustojen ja seurata käyttäjän verkkokäyttäytymistä myös Nelipyörän ulkopuolisilla verkkosivuilla. Osa kolmansista osapuolista käsittelee evästetunnisteita ja niihin liittyviä sivuston käyttötietoja rekisterinpitäjinä, ja määrittelee siten henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot. Lisätietoja saat kunkin kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöistä, joihin pääset evästesuostumuskyselyn kautta. 

Listauksen eri käyttötarkoituksiin käytettävistä evästeistä sekä evästeiden tallennuksen enimmäisajat löytyvät evästesuostumuskyselyn toiselta tasolta, jonka saa auki klikkaamalla ensimmäisellä tasolla ”näytä tiedot ja muokkaa”. Evästesuostumuskyselyn saa uudelleen auki klikkaamalla verkkosivuilla ”evästeasetukset” tai vastaavaa linkkiä. 

Miten käyttäjä voi vaikuttaa evästeisiin? 

Käyttäjä voi määrittää evästesuostumuskyselyn kautta, mihin evästeiden käyttötarkoituksiin hän antaa suostumuksena, ja muuttaa evästeiden käytön valintoja, kuten peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen evästeiden käytölle. Evästesuostumuskyselyn saa auki klikkaamalla verkkosivuilla ”evästeasetukset”. 

Palveluidemme toiminnan kannalta välttämättömät evästeet ovat kuitenkin oletuksena päällä, eikä niitä ole mahdollista poistaa käytöstä verkkosivuston evästeasetusten kautta. 

Evästeiden avulla kerätty kirjautuneen käyttäjän sivuston käyttötiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä tietosuoja.hameenmaaatsok.fi (tietosuoja[dot]hameenmaa[at]sok[dot]fi). Tietoa Nelipyörän asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelystä löytyy täältä. 

 

Mihin voit ottaa yhteyttä

Autokaupan asiakasrekisteriin liittyvissä kysymyksissä palvelemme osoitteessa tietosuoja.hameenmaaatsok.fi (tietosuoja[dot]hameenmaa[at]sok[dot]fi)

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa: tietosuojavastaavaatsok.fi (tietosuojavastaava[at]sok[dot]fi)

Voit myös aina epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen. Katso tarkemmin http://www.tietosuoja.fi/.

Muutokset tietosuojainformaatioon

Nelipyörä kehittää jatkuvasti palveluitaan, ja tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tietosuojainformaatiotaan. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojainformaation sisältöön säännöllisesti.