Nelipyörän laatu- ja ympäristöpolitiikka

Nelipyörän johto on sitoutunut luomaan, ylläpitämään ja kehittämään toimintajärjestelmän, joka varmistaa parhaan mahdollisen palvelun, sekä tehokkaat autoliiketoiminnan ja katsastustoiminnan prosessit asetettujen tavoitteiden ja asiakkaidemme odotusten mukaisesti. Noudatamme toimintaamme liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisvaatimuksia.

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön laatu- ja ympäristöpolitiikan toteutumisesta. Laatupäällikkö vastaa siitä, että toimintajärjestelmä säilyy ehjänä kokonaisuutena myös muutosten yhteydessä.

Laatu- ja ympäristöpolitiikan perustana on jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Yhtiömme toiminnan ohjaava tekijä on asiakaskeskeisyys, ja suunnitelmiemme sekä toimintamme tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin, luotettavuuteen ja laatuun. Toimintamme tulee olla myös vastuullista ja kannattavaa.

Palveluprosessiemme korkean laadun toteutumisen kaikissa toimipisteissämme varmistamme yhteisillä pelisäännöillä. Laatutavoitteiden toteutumista seuraamme jatkuvasti mm. liikekohtaisilla asiakastyytyväisyysmittauksilla, sekä toimintamme laatuun liittyvillä mittareilla. Asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti sovitulla tavalla.

Henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella ja tiedottamisella varmistetaan toimintojen sujuminen tavoitteidemme mukaisesti, kerralla oikein, sekä henkilöstömme tietoisuus laatu- ja ympäristöpolitiikasta.

Nelipyörä Oy tuntee vastuunsa ympäristöasioissa ja noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita, ottaen huomioon työturvallisuusasiat, ympäristönsuojelun, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä pyrkii ennalta ehkäisemään toimintojensa haittavaikutuksia. Ympäristötavoitteitamme on suorien ympäristövaikutusten minimointi, lajittelun tehostaminen ja kaatopaikkajätteen vähentäminen, sähkön- ja lämmitysenergian optimointi, perehdytyksen ja ohjeistuksen järjestäminen, sekä työympäristön turvallisuuden parantaminen ja ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

Käytettävissä olevin keinoin pyrimme edistämään myös yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme ja eri sidosryhmiemme ympäristötietoisuutta.

Laatu- ja ympäristöpolitiikan ajantasaisuus arvioidaan vuosittain johdon katselmuksen yhteydessä, jossa päätetään jatkotoimista sekä uusista tavoitteista. Katselmuksen tarkoitus on myös varmistaa, että järjestelmä ja toiminta on tavoitteiden ja standardien mukaista.

Johan Lillbroända
toimitusjohtaja

Tarkistettu johdon katselmuksen yhteydessä 27.11.2023