Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä Nelipyörä Oy(”Järjestäjä”)

Arvonnan alkamis- ja päättymisajankohta
Arvonnan ajankohta on määritelty kilpailu Facebook tai Instagram postauksessa.

Osallistuminen arvontaan 
Arvontaan osallistumisen ehdot on määritelty Facebook tai Instagram postauksessa.

Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Järjestäjän palveluksessa olevilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua arvontaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa.

Palkinnon toimitus
Arvonta suoritetaan kilpailun julkaisussa määriteltynä ajankohtana. Voittaja arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian arvonnan suorittamisen jälkeen kilpailupostauksen yhteydessä. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Voittaja toimittaa Järjestäjälle Direct Message -viestin välityksellä Instagramissa tai Messengerillä Facebookissa. Mikäli voittaja ei vastaa Järjestäjän viestiin seitsemän (7) päivän kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Palkinto
Palkinto ja palkinnon arvo on määritelty julkaisussa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.

Arpajaisvero
Järjestäjä vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä ilmoitetuista palkinnoista

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu rajoittuu näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoon tai määrään. Järjestäjä ei vastaa vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan taikka palkinnon lunastamisesta, vastaanottamisesta tai käyttämisestä.

Henkilötiedot
Osallistujien yhteystietoja käytetään vain arvontaan koskevaan viestintään ja palkinnon toimittamiseen. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

Muut ehdot
Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja taantuvasti. Sisältöä muutetaan tarvittaessa ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Sääntöjä ei muuteta osallistujan yksityisyydensuojaa haittaavasti. Arvonta ei ole missään yhteydessä Facebookiin/Instagramiin eikä edellä mainitut sosiaalisen median palvelut sponsoroi, tue tai järjestä tätä kilpailua. Arvonnan sisällöstä vastaa ainoastaan Järjestäjä. Facebook/Instagram ei ole vastuussa arvonnasta tai siihen liittyvistä seikoista.